newsletter

Najnowsze informacje na temat zdrowia, zdrowego odżywiania i oferty Bionica

Newsletter

O firmie

POCZĄTKI

Na decyzji o założeniu firmy specjalizującej się w sprzedaży żywności ekologicznej zaważyła wiedza zdobyta przez dr Szymona J. Borysa na stypendium w Kushi Institute w Amsterdamie, zwłaszcza uświadomienie sobie wpływu odżywiania na ludzkie zdrowie. Bionica powstała w 1999 r., zaś jej siedzibą stała się Złotoryja - urokliwe miasteczko usytuowane na Pogórzu Kaczawskim, słynące z organizowanych corocznie mistrzostw w płukaniu złota, przepięknych widoków oraz przyjaznej dla inwestorów atmosfery.

Początkowo była to niewielka rodzinna firma działająca na rynku lokalnym i oferująca ograniczoną ilość produktów. Sformułowana wówczas misja firmy - dostarczanie na polski rynek żywności, która pozwala zachować zdrowie lub do zdrowia powrócić - okazała się jednak na tyle atrakcyjna dla Klientów, iż umożliwiła szybki rozwój przedsiębiorstwa.

ROZWÓJ

W latach 2000 - 2005 Bionica weszła na rynek krajowy, zwiększyła zatrudnienie, zakupiła nowe urządzenia i systematycznie poszerzała ofertę produktową. Konsekwentnie realizowała przyjętą wcześniej strategię, wyszukując na świecie i dystrybuując w Polsce żywność o potwierdzonych wartościach zdrowotnych i smakowych.
Zgodnie z przyjętymi przez Prezesa firmy założeniami, Bionica czerpie z wiedzy wielu kultur, wykorzystując te produkty, które faktycznie mogą przynieść korzyść w naszej strefie klimatycznej i rozumiejąc kontekst, w jakim miały one działanie lecznicze w swoim otoczeniu. Współpracuje najczęściej z małymi, rodzinnymi firmami, które wytwarzają od pokoleń najwyższej jakości żywność (często unikatową) wg sprawdzonych receptur. Daje to szansę reintegracji produktów, opartych na cennych, czasem nawet zapomnianych przepisach, z codzienną dietą. Bionica w kryteriach doboru kontrahentów kieruje się przede wszystkim szacunkiem dla produkujących, wynikającym z zasady uczciwego handlu (fair trade) oraz środowiska naturalnego (produkty rolnictwa ekologicznego i naturalne).

PODNOSZENIE JAKOŚCI

Podstawą zasadą działania firmy jest stała poprawa jakości usług oraz produktów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego, przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. W 2004 r. Bionica - jako pierwszy hurtownik w Polsce - uzyskała certyfikat ekologiczny jakości Agro Bio Test nr 04904-B.

Ponadto w celu prawidłowej higienizacji zakładu wdrożono Dobrą Praktykę Higieniczną (GHP), obejmującą swymi zapisami wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Ze względu na trudność określenia różnic pomiędzy GMP i GHP zapisy połączono razem, tworząc Księgę Dobrych Praktyk (GP). Konfekcjonowanie żywności prowadzone jest zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Kierownictwo firmy Bionica Sp z o.o. opracowało i wdrożyło system jakości oparty na monitorowaniu i analizie krytycznych punktów zagrożeń. System ten funkcjonuje zgodnie z 7 zasadami HACCP podanymi przez Codex Alimentarius, co zostało udokumentowane w Księdze Jakości HACCP.

Lata 2005-2009 to okres kolejnych inwestycji, umożliwiających coraz lepszą współpracę z Klientami oraz Dostawcami. Do najważniejszych przedsięwzięć w ostatnim okresie należy zaliczyć: uruchomienie linii pakującej, oddanie do użytku nowego magazynu oraz wprowadzenie nowych opakowań. Jednocześnie Bionica zainicjowała własną kampanię informacyjną, służącą propagowaniu wiedzy na temat zdrowego odżywiania. Pragnie w niej uświadomić, iż właściwa dieta jest jednym z ważnych elementów odpowiedzialnych za zdrowie fizyczne oraz psychiczną kondycję człowieka - zapobiega wielu chorobom, pozwala przezwyciężać rozmaite dolegliwości, zapewnia witalność i dobre samopoczucie.