newsletter

Najnowsze informacje na temat zdrowia, zdrowego odżywiania i oferty Bionica

Newsletter

Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego sklepu znajdującego się pod adresem www.bionica.pl.

Każda osoba korzystająca z usług sklepu internetowego www.bionica.pl ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem.

I. Zastosowanie

1. Witryna znajdująca się pod adresem www.bionica.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internet.

2. Prowadzącą sklep internetowy www.bionica.pl – zwany dalej „Sklepem”, jest spółka BIONICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi, ul. Złota 1, 59-500 Złotoryja, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125965, NIP: 694-15-33-329, REGON: 39069896900000, o kapitale zakładowym 59.000,00 zł, e-mail: info@bionica.com.pl, tel: 76 8787979.

3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.bionica.pl, w wyjątkowych przypadkach zamówienia mogą być składane drogą mailową na adres: esklep@bionica.com.pl lub telefonicznie pod nr tel. 076 8787979. 

4. Spółka BIONICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się między innymi sprzedażą artykułów spożywczych oraz sprzedażą książek.

5. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między:

a) spółką BIONICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zwana dalej „Sprzedawcą”, a

b) nabywcami jej produktów – osobami składającymi zamówienie – zwanymi dalej „Kupującymi”.

6. Kupującym może być osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i osoba fizyczna niebędąca konsumentem lub osoba prawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

7. Przepisy dotyczące obowiązków Sprzedawcy zawierającego z Kupującym umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie do Kupujących będących konsumentami.

8. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski, sprzedaż poza granicami Polski możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego porozumienia się ze Sprzedawcą.

II. Opisy i zdjęcia produktów

1. Sprzedawca udostępnia Kupującym ogólną informację o produktach znajdujących się na stronie www.bionica.pl.

2. Wygląd, w szczególności kolor produktów prezentowanych na stronie internetowej sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy a jej wyglądem na zdjęciu.

III. Informacje o kontach użytkownika

1. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową korzystając z konta Kupującego lub korzystając z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji konta Kupującego w Sklepie poprzez wybranie opcji „Zakupy bez rejestracji”. W wyjątkowych przypadkach złożenie zamówienia jest możliwe pod adresem e-mail: sklep@bionica.com.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 076 8787979.

2. Rejestracja w serwisie spowoduje założenie konta Klienta, co umożliwia Kupującemu sprawniejsze dokonywanie zakupów w przyszłości, sprawdzanie historii zamówień, śledzenie na jakim etapie jest realizacja zamówienia.

3. Złożenie zamówienia bez rejestracji jest możliwe bez trwałego rejestrowania danych w bazie Sklepu, warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych w formularzu danych, koniecznych do realizacji zamówienia.

4. Rejestracji konta można dokonać w dowolnym momencie.

5. W czasie rejestracji Kupujący proszony jest o zapoznanie się z regulaminem.

IV. Zamówienia

1. Bieżąca obsługa kupujących prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00, pod numerem telefonu: 76 8787979 oraz mailowo pod adresem: esklep@bionica.com.pl.

2. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok, a realizowane są w dni robocze, w godzinach pracy sklepu tj. poniedziałek-piątek 8.00-16.00.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Za dni robocze rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. W celu  złożenia zamówienia należy zaznaczyć wybrany produkt poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”, następnie należy wybrać opcję „Kontynuuj zakupy” – gdy Kupujący zamierza złożyć zamówienie na jeszcze inne produkty lub wybrać opcję „ Chcę złożyć zamówienie”. W dalszej kolejności Kupujący jest proszony o wybranie opcji „Zakupy bez rejestracji”, opcji logowania lub opcji rejestracji w serwisie.

5. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz podając swoje dane kontaktowe oraz dane do wysyłki. Kupujący, którzy są już zarejestrowani, mogą zalogować się w serwisie i sprawdzić podane wcześniej przez siebie dane.

6. Kupujący wybiera sposób dostawy oraz sposób płatności, a następnie składa zamówienie w momencie wybrania opcji „Zamawiam i płacę”.

7. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

8. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia otrzyma on drogą mailową, na adres podany w czasie rejestracji lub składania zamówienia, komunikat zawierający informacje dotyczące ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Kupującego (potwierdzenie złożenia zamówienia). Informacje dotyczące zamówienia są również widoczne na koncie Kupującego, w przypadku gdy dokonał on rejestracji konta w Sklepie.

9. Po weryfikacji złożonego zamówienia przez dział handlowy Sklepu, Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. W chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego towarów.

10. Sprzedawca w celu zabezpieczenia interesów Kupujących, zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia, oraz wstrzymania realizacji zamówienia wzbudzającego uzasadnione wątpliwości, co do jego rzetelności, w szczególności zamówienia bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia - do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

11. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, które będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych.  W przypadku stwierdzenia, że dane są nieprawdziwe lub zawierają istotne błędy, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

12. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

13. W przypadkach, gdy zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych informacji o Kupującym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu na wskazany przez Kupującego numer telefonu. Numer ten może również służyć kurierowi do kontaktu w przypadkach trudności w dostarczeniu przesyłki lub w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia.

14. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

V. Ceny, rabaty i promocje

1. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, a także do czasowego zamknięcia Sklepu. Wszelkie tego typu zmiany i działania nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed dokonaniem zmian.

3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki, z zastrzeżeniem sekcji VII pkt. 9.

VI. Czas realizacji zamówienia i formy płatności

1.Termin realizacji zamówienia tj. czas skompletowania zamówienia i przekazania zamówienia do wysyłki, wynosi do 5 dni roboczych od momentu:

- zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności online;

- złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

2. Zamówiony towar wraz z dowodem zakupu (oryginał faktury lub paragon) wysyłany jest na adres podany przez Kupującego podczas składania zamówienia.

3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przelew bankowy na konto Sklepu;

- szybki przelew za pośrednictwem www.payu.pl;

- karta kredytowa, za pośrednictwem www.payu.pl;

- płatność przy odbiorze za pobraniem.

4. Na przelewach w polu "tytuł" należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego. Nie dotyczy to przelewów za pośrednictwem payu.pl.

5. Zamówienie, za które zapłata nie wpłynie na konto bankowe Sklepu w przeciągu 10 dni roboczych od daty jego złożenia, zostanie automatycznie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany. W takim przypadku Klient może ponownie złożyć zamówienie.

6. W przypadku, gdy Kupujący dokona nadpłaty za zakupione produkty będzie mógł wykorzystać nadpłatę na zakupy w Sklepie lub zażądać zwrotu nadpłaty na wskazane konto. Sklep zwróci nadpłatę niezwłocznie po zgłoszeniu żądania.

VII. Dostawa i koszty wysyłki

1. Zamówiony towar dostarczany jest do Kupującego na jego koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub firmy kurierskiej Siódemka S.A.

2. Czas dostawy w przypadku firmy kurierskiej to 48 h, a w przypadku  poczty od 2 do 7  dni roboczych od momentu przekazania przesyłki do wysłania, w żadnym zaś razie czas dostawy nie przekroczy 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

3. Zryczałtowane koszty przesyłki uzależnione są od wybranej formy płatności, sposobu dostawy, a także wartości towaru i wynoszą odpowiednio:

Przesyłki kurierskie:

- 17 zł – w przypadku płatności za pobraniem,

- 13,5 zł – w przypadku przedpłaty;

- 0 zł – w przypadku, gdy wybrano przedpłatę jako formę płatności a wartość zamówienia wynosi powyżej 200 zł.

4. Koszty wysyłki zostaną automatycznie doliczone podczas wypełniania formularza zamówienia, po potwierdzeniu wybranej opcji płatności i opcji dostawy.

5. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od listonosza/kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, to znaczy czy paczka nosi ślady uderzeń, zbić, pęknięć. Najczęściej rozpoznać można zniszczenie opakowania kartonowego po odgnieceniach, rozerwaniach, odkształceniach lub zbytnim zaplamieniu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę przez pracowników Sklepu. Kupujący może żądać od dostawcy (tj. pracownika kuriera lub poczty) sporządzenia protokołu uszkodzeń.

6. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane Kupujący może odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności listonosza/kuriera sporządzić protokół szkód oraz zachować kopię protokołu.

7. Kupujący nie ponosi kosztów dostawy w przypadku odbioru osobistego.

8. Kupujący może osobiście odebrać towar w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00 w siedzibie Sklepu, który znajduje się pod adresem Garbarska 3a w Złotoryi.

9. Sprzedawca może czasowo znieść opłaty dla określonego typu zamówień powyżej określonej wartości i wysyłać takie zamówienia na terenie Polski na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca będzie w trakcie trwania tego typu promocji umieszczał stosowne informacje w Sklepie z określeniem szczegółowych zasad promocji.

VIII. Reklamacje

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów (rękojmia za wady).

3. Jeżeli towar ma wadę Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo nie uczynił zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany. Kupujący będący konsumentem może żądać zamiast usunięcia wady wymiany towaru lub zamiast wymiany żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

6. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w szczególności poprzez pobranie formularza dostępnego w zakładce „Zwroty i reklamacje”, a następnie wypełnienie i dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem.

7. Towar należy odesłać pod adres Sklepu: BIONICA Sp. z o.o. ul. Złota 1, 59-500 Złotoryja. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.

8. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.

10. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ciągu 14 oznacza uznanie roszczeń Kupującego.

11. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możłiwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni od umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:

a.    kosztów wyboru sposobu dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – w tym przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów dodatkowych, zwrócony zostanie koszt zgodnie z najtańszym sposobem dostawy,

b.     kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy Sprzedawcy.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego inną osobę trzecią inną, niż przewoźnik, a w przypadku, gdy:

a.  na zakupiony towar składa się wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części,

b.  Kupującemu dostarczane jest wiele rzeczy przez czas oznaczony, termin 14 dni liczony jest od dostarczenia Kupującemu pierwszej rzeczy.

3. Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na piśmie i wysłane na adres Sklepu: BIONICA Sp. z o.o. ul. Złota 1, 59 – 500 Złotoryja lub wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu: esklep@bionica.com.pl. Formularz odstąpienia jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny tutaj.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej, Kupujący niezwłocznie otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy we wskazany wyżej sposób, umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zwroty towaru powinny być kierowane na adres: BIONICA Sp. z o.o. ul. Złota 1, 59 – 500 Złotoryja. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię paragonu lub faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.

13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującym będącymi konsumentami w odniesieniu do umów:

a. 

a.   których przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

b.   której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

X. Ochrona danych osobowych

1. Firma Bionica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi, ul. Złota 1, 59–500 Złotoryja pełni rolę administratora w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane "RODO").

2. Dane osobowe Kupującego są umieszczane w bazie Sprzedawcy oraz przetwarzane dla celów realizacji umowy sprzedaży, w tym w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, dostarczenia zamówionych produktów, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane są gromadzone tylko w takim zakresie w jakim to jest konieczne, dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.

3. Dane te nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Kupującego.

4. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.

5. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego odpowiedniego „okienka” w Sklepie, lub w razie wyrażenia przez niego woli subskrypcji „newslettera”, Kupujący wyraża dodatkowo zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu informowania Kupującego o nowych usługach lub towarach dostępnych w Sklepie. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez kliknięcie „rezygnuję” w stopce wiadomości e-mail.

6. Kupujący mają  prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia w każdym czasie.

XI. Polityka Cookies

1. Sprzedawca informuje, że w celu zapewnienia Kupującym sprawnego korzystania z Sklepu zbiera informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również do utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Sklep informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem reklamodawców oraz partnerów.

XII. Wymagania techniczne

Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, używanego do zakupów w Sklepie: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script, wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018 r.

2. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści regulaminu na stronach Sklepu z wyraźnym określeniem daty wejścia w życie, nowego regulaminu. Informacja o planowanej zmianie regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zarejestrowani Kupujący zostaną poinformowani o zmianach mailowo i w przypadku nie zaakceptowania zmian mogą zrezygnować z konta w Sklepie. Zmiana regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Kupujących i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), a w przypadku Kupujących będących konsumentami dodatkowo przepisy Ustawy o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4. W przypadku Kupujących nie będących konsumentami nie stosuje się postanowień wskazanych w sekcji IX. regulaminu – Odstąpienie od umowy.

5. Niedozwolone jest dostarczanie przez Kupującego do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.